SISTEMI ZA STABILIZACIJO BREŽIN

 

Podjetje Geobrugg AG je vodilni proizvajalec specialnih sistemov za zavarovanje brežin. TECCO® in SPIDER® sta Geobruggova revolucionarna sistema iz žice visoke natezne trdnosti 1770 N/mm2, namenjena stabilizaciji brežin. Sistema učinkovito nadomeščata konvencionalne rešitve kot so podporni zidovi, brizgan beton, težke kovinske heksagonalne mreže. Poleg različnih debelin uporabljene žice, sta sedaj na voljo tudi dve dimenziji podložni plošč, s katerimi lahko še boljše prilagodimo raster sidranja določenemu terenu.

 

TECCO® SYSTEM3

Danes se je zaradi zahtev po ekološko prijazni sanaciji nestabilnih brežin potreba po fleksibilnih sistemih za stabilizacijo zelo povečala. Zato je danes system TECCO® na voljo s tremi različnimi trdnostmi žice. Tako je sistem s pomočjo posebne programske opreme RUVOLUM® mogoče povsem prilagoditi vsakemu problemu posebej.Prednosti sistemov TECCO® in SPIDER®:

 • dimenzioniranje sistema s pomočjo posebne programske opreme RUVOLUM®
 • montaža na majhnem prostoru in ob nepopolnih zaporah prometnic
 • sistem omogoča prosto izbiro mikrolokacije sidranja
 • cenovna učinkovitost: sidranje v rastru do 3,5 x 3,5m
 • hitra montaža na velikih površinah
 • po vzpostavitvi vegetacije je sistem praktično neviden
 • odlična zaščita proti rjavenju GEOBRUGG SUPERCOATING®
 • ogljični odtis je občutno manjši kot v primeru uporabe drugih metod stabilizacije brežin

 

TECCO® je sistem za aktivno učvrstitev in protierozijsko zaščito brežin z globoko sidranim, specialnim, ekspandiranim jeklenim žičnim pletivom visoke natezne trdnosti (min. 1770N/mm2), ki je na sidriščih s pomočjo specialnih pritrditvenih plošč s silo 30–50 kN pritisnjeno na površino. Vsebuje naslednje 3 najbolj pomembne elemente:

 • Specialno, ekspandirano, jekleno žično pletivo visoke natezne trdnosti
 • Specialno, posebej oblikovano sidrno ploščo za učinkovito pritrjevanje in napenjanje/pritiskanje mreže na površino brežine
 • Pasivna sidra (različna za različne talne podlage in pogoje)

 

Sistem je na voljo v treh dimenzijah:

 • TECCO® G65/2 - natezna trdnost mreže ≥65 kN/m   (Evropsko tehnično soglasje ETA-13/0404)
 • TECCO® G65/3 - natezna trdnost mreže ≥150 kN/m   (Evropsko tehnično soglasje ETA-13/0405)
 • TECCO® G65/4 - natezna trdnost mreže ≥250 kN/m   (Evropsko tehnično soglasje ETA-13/0406)


V procesu dimenzioniranja sistema zaščite s prosto dostopno programsko opremo RUVOLUM®, je potrebno določiti debelino žice, ki je potrebna, raster sidranja, vrsto sider (tip, premer) in dolžino sidranja. Sistem se pritrdi na brežino ter se ga z računsko določeno silo "prednapne" (aktivna zaščita!) na površje brežine. Pritisk, ki zaradi prednapenjanja pletiva deluje na brežino bistveno zmanjšuje možnost nastanka deformacij, ki so skoraj vedno v povezavi z nadaljnjim rahljanjem površinskega sloja in zmanjševanjem strižnih napetosti. Kot dodatne ukrepe za zadrževanje finih frakcij se sistem lahko kombinira z naravnimi mrežami in s hydromulchingom. Sistem ima visoko pričakovano življensko dobo in po namestitvi ne potrebuje praktično nobenega vzdrževanja.

Sistem SPIDER® S3-130 je primeren za zavarovanje in utrditev močno razčlenjenih skalnih pobočij, previsnih delov brežin in posameznih labilnih skalnih blokov. Uporablja se ga predvsem za varovanje brežin, kjer kamnina razpada v večje kose in je mesto odloma očitno. Mreža je spletena it trreh žic visoke natezne trdnosti 1770 N/mm2, debeline 3 mm.

 

 • SPIDER® S3-130 - natezna trdnost mreže ≥220 kN/m   (Evropsko tehnično soglasje ETA-13/0477)
 • velikost role: 3,5 m x 20 m
 • dimenzioniranja sistema s prosto dostopno programsko opremo RUVOLUM®

 

V primeru, ko pričakujemo krušenje manjših kosov se pod spiralne žične mreže položi sekundarno diagonalno pleteno mrežo. Celoten sistem se sidra z rastrom glavnih sider, dodatno pa še s pomožnimi sidri. Raster sider ni nujno pravilen in se lahko prilagaja statičnim lastnostim hribine. Sistem je dodatno ojačan z nosilnimi in robnimi jeklenimi pletenicami.