PODAJNO LOVILNE OGRAJE

 

Geobrugg je vodilni proizvajalec sistemov podajno lovilnih ograj za zaščito pred padajočim kamenjem. Bistveni elementi sistemov so izdelani iz jeklene žice visoke natezne trdnosti, sidranje pa izvedeno s patentiranim vrvnimi sidri. Geobrugg veliko pozornosti posveča razvoju in testiranju ter certificiranju svojih izdelkov. Zato vsi sistemi izpolnujejo najvišje zahtevane standarde (vertikalni testi, MEL kategorija A).

Pri rešitvah problemov s padajočim kamenjem je potrebno upoštevati maksimalno izračunano energijo na mestu postavitve, pogostost dogodkov, maksimalne višine odskokov sproženega materiala in druge parametre. Pomembno je upoštevanje možnosti dostopa in s tem montaže in vzdrževanja sistemov. Zato so na voljo različni tipi zaščitnih sistemov:

 

  • podajno lovilne ograje GBE - energije od 100 kJ - 3000 kJ
  • podajno lovilne ograje RXE - energije od 1000 kJ do 8000 kJ
  • hibridni sistemi za zaščito pred padajočim kamenjem (specialne rešitve)

 

Vsi sistemi so dobavljivi v različnih višinah, z različnimni zaščitami proti rjavenju in s prilagoditvami samemu terenu. Za vse sisteme nudimo tudi strokovno pomoč v vseh fazah projekta.

 

Pri razvoju GBE sistemov sta funkcijonalnost  delovanja  sistemov in mahanične lastnosti razviti z mislijo na čim enostavnejšo montažo in maksimalno projektirano zaščito. S sistemi GBE so postavljeni novi standardi v zaščiti pred padajočim kamenjem. Sistemi GBE, energijskih razredov do 3.000 kJ, so dobavljivi z lovilno mrežo, ki je že serijsko pritrjena na stebre sistema. Zaradi majhnih sil v sidriščih je v primerjavi z drugimi sistemi zmanjšano število in dolžina sider.

 

V sistemih do 3000 kJ sta uporabljeni mreži TECCO® G80/4 in SPIDER® S4-130 z antikorozijsko zaščito GEOBRUGG SUPERCOATING® ali GEOBRUGG ULTRACOATING®. Vsi sistemi so so bili uspešno preizkušeni in odobreni na testiranjih z vertikalnimi padci v skladu s smernicami ETAG 027. Izpolnjujejo najstrožje zahteve ETAG 027 in so uvrščeni v najvišjo kategorijo A (oo testu s 100% nominalno energijo, je delovna višina sistema večja od 50% projektirane).


Sistemi za varovanje pred kamenjem maksimalne energije 100 kJ do 1000 kJ (GBE-100A-R, GBE-500A-R in GBE-1000A-R) so dobavljivi tudi brez zalednih jeklenic. Stebri in sidranje sta zato prilagojena. Taki sistemi so posebej primerni zaradi možnosti namestitve ob vzdrževalne ceste, na betonske zidove in zaradi enostavnega čiščenja.

 

Brošura o sistemih GBE v angleškem jeziku je dostopna na spletni strani Geobrugg. Dodatne informacije o ustreznosti sistemov lahko dobite na www.eota.eu > ETA (Evropsko tehnično soglasje) št. 09/0085, 09/0262, 09/0369, 10/0084, 11/0034 in 11/0459.

Klimatske spremembe povečujejo število dogodkov padanja kamenja. Večja potencialna nevarnost pogosto presega varovalne sposobnosti obstoječih sistemov, kar pomeni povečano potrebo po sistemih, sposobnih varovanja pred udarci z velikimi energijami. Poleg zmožnosti absorpcije visokih energij zaščitni sistemi RXE postavljajo tudi nove standarde v velikosti odklona sistema, kar omogoča namestitev sistema v neposredni bližini ogroženega objekta ali stavbe. Sistemi so certificirani za udarce energije do 8000 kJ, kar ustreza skali, ki tehta 20 ton in potuje s hitrostjo več kot 100 km/h. 


Sistemi RXE-1000 do RXE-8000 so bili zasnovani za najzahtevnejše primere: mogoče jih je uporabiti povsod, kjer obstaja nevarnost padca kamenja ali skal iz velike višine ali naleta z velike razdalje. Sistemi so testirani za vertikalne padce v najzahtevnejših pogojih, v skladu z evropskimi smernicami ETAG 027 in hkrati v skladu z bolj zahtevnimi švicarskimi smernicami BAFU.

 

Brošura o sistemih RXE v angleškem jeziku je dostopna na spletni strani Geobrugg. Dodatne informacije o ustreznosti sistemov lahko dobite na www.eota.eu > ETA (Evropsko tehnično soglasje) št. 11/0305, 12/0213, 13/0225 in ETA assessment no. 13/1047.

Hibridni sistemi za zaščito pred padajočim kamenjem (dušilniki oz. atenuatorji) so kombinacija zaščitnih mrež in podajno lovilnih ograj, ki so brez spodnjih podpornih vrvi. Uporabljajo se kot pasivni zaščitni ukrepi, ki omogočajo, da se v prvi fazi kamenje ustavi v ograji in potem kontrolirano kotali pod zaščitno mrežo vse do željenega mesta. Mogoča je namestitev tudi več zaporednih hibridnih ovir.

V sodelovanju z Federal Research Institute WSL je bila dokazana sposobnost zaustavljanja kamenja z hibridnimi sistemi.