ZAŠČITA BREŽIN


Uporaba in kombinacija sodobnih tehnologij in biotehničnih ukrepov omogoča trajnostno in okolju prijazno sanacijo nestabilnih brežin. Izbira ustrezne mehanske zaščite je odvisna od vrste problema, zahtevnosti terena in stopnje ogroženosti. Prav tako se glede na značilnosti projekta izbere najustreznejšo različico metode za zatravitev.

Za sanacijo oz. zavarovanje brežin ponujamo več različnih tipov rešitev, ki so primerne za reševanje površinskih (do globine 2m) nestabilnosti:

 

Žica z visoko natezno trdnostjo
Vsi ključni elementi sistemov podjetja Geobrugg so izdelani iz žice z visoko natezno trnostjo večjo od 1770 N/mm2. Zakaj je to pomembno? Testi v naravni velikosti 1:1 vedno pokažejo, da je uspeh preprečevanja porušitve povsem odvisen od sposobnosti mreže, da prenese sile, ki nastanejo v hribini, preko podložnih plošč do sider. Edina možnost za učinkovito in varno dosego tega, pa je uporaba mreže, ki je narejena iz visokonateznega jekla.

 

TECCO® in SPIDER® sta Geobruggova sistema iz mreže visoke natezne trdnosti, namenjena stabilizaciji brežin. Sistema učinkovito nadomeščata konvencionalne rešitve kot so podporni zidovi, brizgan beton, težke kovinske heksagonalne mreže. 


Prednosti:

 • dimenzioniranje sistema s specialno programsko opremo
 • omogoča prosto izbiro točk za sidranje
 • hitra montaža na velikih površinah
 • po vzpostavitvi vegetacije je sistem praktično neviden
 • ogljični odtis je občutno boljši kot v primeru uporabe brizganega betona

 

  

Kovinske mreže se uporabljajo za mehansko protierozijsko zaščito brežin. Trije različni tipi mrež proizvajalca Geobrugg so namenjeni različnim erozijskim problemom. Izbira je odvisna predvsem od vrste podlage, težavnosti problema in želenega končnega rezultata. Na voljo so mreže DELTAX, GREENAX in QUAROX

 

Skupne prednosti vseh Geobruggovih mrež so enostavnejša, hitra ter posledično cenovno učinkovitejša namestitev. Zaradi manjše količine pri izdelavi uporabljenega materiala so mreže ekološko bolj sprejemljive, saj v naravi puščajo manjši ogljični odtis. 

 

Mreže se nameščajo brez predhodnega dimenzioniranja. Bio in zeleni inženiring s pomočjo naravnih materialov ustvarjata naravni pogoje za rast vegetacije. Biorazgradljive naravne mreže EURO-TEXTILE francoskega proizvajalca Euro-Tec iz rastlinskih materialov (kokosovih vlaken in jute) se lahko uporabljajo kot osnova zarat vegetacije in preprečevanje odnašanja humusne plasti z erozijo.

Delovanje:

 • Zaščita proti eroziji in začasna stabilizacija: Natezna trdnost mreže in njena mrežasta struktura omogočata utrditev in stabilizacijo talne podlage.
 • Deluje kot filter usedlin, ki omogoča odtekanje: Naravna mreža mora hkrati zadostiti dvema pogojema - zadržati talne delce na podlagi in hkrati omogočiti prepuščanje vode. Izbira tipa naravne mreže je v tem primeru odvisna predvsem od želene prepustnosti v relaciji s parametri tal kot so velikosti delcev, kompaktnost tal in prepustnost. 
 • Spodbuja rast vegetacije: Zaradi sposobnosti zadrževanja vode omogočajo semenom in sadikam rast v kontroliranem okolju, tako s temperaturnega kot s hidrološkega vidika.

Področja uporabe:

 • Kot protierozijska zaščita v povezavi z vzpostavitvijo vegetacije. 
 • Pri brežinah vodotokov in drugih vodnih kanalov, ki so izpostavljeni eroziji vode. 
 • Na obalnih predelih, ki so izpostavljeni eroziji morja in vetra. 
 • Na pobočjih, brežinah in ravnih površinah, ki so izpostavljene dežni eroziji. 
 • Pri hudourniki, ki so izpostavljeni turbulentnim tokovom.

 

Naravne mreže EURO-TEXTILE se običajno uporabljajo za ustvarjanje naravnega habitata, kot samostojen izdelek ali v kombinaciji z drugimi živimi rastlinskimi materiali (kot so veje rastlin in rastline) ali v kombinaciji s hydromulchingom. 

  

Revitalizacija degradiranih površin je dolgotrajen in kompleksen proces. Na strmih in težko dostopnih brežinah je močno prisotna površinska erozija tal, ki s finim spiranjem delcev in hranilnih snovi vztrajno zavira razvoj vegetacije. Dodaten vpliv na slab razvoj rastlin ima poleg naklona še izpostavljenost soncu in vetru, količina padavin in izrazito nihanje temperatur. S postopkom hydromulchinga (vodna setev s protierozijsko zaščito) je mogoče različne degradirane površine na enostaven, racionalen in učinkovit način spremeniti v zelene.  Nasemenitev in uspešna ozelenitev tal je možna tudi na površinah, ki so povsem brez humusnega sloja. Za razliko od drugih metod zatravitve hydromulching omogoča hkratno zatravitev in takojšno erozijsko zaščito.


Ker protierozijska zaščita nastopi takoj po nanosu, zato omogoča zaščito pred erozijskim delovanjem vode in vetra v najbolj kočljivem obdobju razrasti vegetacije pa vse do polnega prevzema protierozijske funkcije. Uspešno je mogoče zatraviti brežine do naklona 75°. 

 
V nekaterih primerih lahko hydromulching izvajamo kot samostojen protierozijski ukrep, po potrebi pa se kombinira z drugimi naravnimi in geotehničnimi protierozijskimi zaščitami (popleti, fašine, naravne mreže, kovinske mreže, podzidave). Hydromulching priporočamo kot dodatno fino protierozijsko zaščito in metodo za ozelenitev na vseh brežinah, ki so stabilne, oz. so bile predhodno stabilizirane z geotehničnimi ukrepi. Hydromulching se tako samostojno ali v kombinaciji z drugimi ukrepi uspešno uporablja kot zelena alternativna betonskim rešitvam za stabilizacijo brežin.

 

Rešitev je primerna za različne terene:

 • ob cestah in železniških progah,
 • na brežinah ob vodotokih in jezerih,
 • na smučiščih,
 • na deponijah in drugih površinskih kopih,
 • na drugih problematičnih terenih.