ZATRAVITEV POVRŠIN


Zatravitev s hydroseedingom (vodno setvijo) priporočamo za površine vseh tipov in velikosti. Ker se zatravitev izvaja s pomočjo strojne opreme, je izvedba hitra, tudi ko gre za zelo velike površine. Izbiro travne mešanice je mogoče povsem prilagoditi okolici ter željam naročnika. Pri izbiri rastlinskih vrst upoštevamo značilnosti okolja, vremenske pogoje in želen končni izgled. Zatravitev se uspešno izvaja tudi na neenakomernih površinah ter na površinah, kjer je humusni sloj izjemno tanek in osiromašen. V primerjavi s klasično setvijo lahko hydroseeding izvajamo tudi v zahtevnejših vremenskih in v slabših humusnih pogojih. Zatravitev ravnih do srednje razgibanih terenov je mogoča celo brez predhodne priprave tal. Metoda omogoča bolj enakomerno zatravitev kot ročna setev, rezultati pa so vidni relativno hitro.


Pri zatravitvah večjih površin je pogosto želene rezultate mogoče doseči tudi že z manj intenzivnim nanosom. Metoda v dogovoru z naročnikom tako omogoča veliko prilagajanja tudi finančnim okvirom posameznega projekta.


Na zahtevnejših terenih, kjer je prisotna erozija tal, je potrebna zatravitev/sanacija s hydromulchingom (vodna setev s protierozijsko zaščito).

  • hitra izvedba
  • hitro vidni rezultati
  • enakomerna zasaditev po celotni površini
  • poljubna izbira travne mešanice
  • cenovno učinkovita rešitev
  • hydromulching poleg ozelenitve zagotavlja tudi protierozijsko zaščito površin

 

Pri zatravitvah in sanacijah velikih površin se glede na karakteristike terena uporabljajo naslednje tehnologije: