PADAJOČE KAMENJE

 

Pojavi padajočega kamenja in zemeljskih plazov so nepredvidljivi. Vzroki za sprožitev pojavov so lahko v človeških ali okoljskih dejavnikih (vremenska dogajanja, potresi in podobno). Ob velikem številu dejavnikov, ki lahko vplivajo na sprožitev in potek omenjenih pojavov, ne obstaja in tudi ne more obstajati eksaktna znanost ki bi lahko za omenjene pojave zagotavljala popolno varnost pred padanjem kamenja. Vendar pa se lahko, s pravilno uporabo principov inženirskih strok, z upoštevanjem predvidljivih dejavnikov in ob pravilni in dosledni izvedbi načrtovanih varovalnih ukrepov, tveganje zaradi poškodb in škode bistveno zmanjša. Reden nadzor ter redno in po potrebi pravočasno izredno vzdrževanje varovalnih sistemov je nujna zahteva za zagotavljanje projektiranega nivoja varnosti.


K problemom padajočega kamenja pristopamo celostno in z veliko terenskimi izkušnjami. Povezujemo različne strokovnjake (geologe, gradbenike, gozdarje) na področju projektiranja in izvedbe. Smo zastopnik švicarskega podjetja Geobrugg AG, ki je vodilni proizvajalec sistemov za zaščito pred padajočim kamenjem. 


Nudimo strokovno in celovito podporo pri reševanju problemov padajočega kamenja:

  • sodelujemo pri terenskih ogledih problematičnih območij
  • predlagamo najustreznejše zaščitne sisteme
  • dajemo strokovne informacije investitorjem, projektantom in izvajalcem
  • dobavljamo vse tipe podajno lovilnih ograj Geobrugg AG
  • nudimo kakovostno poprodajno podporo (vzdrževalni pregledi zaščitnih sistemov, zagotovljamo dobavo rezervnih delov)