UREDITEV OKOLICE DOMA

 

Zatravitev površin

Zatravitev površin s hydroseedingom (vodno setvijo) je učinkovita rešitev za hitro zatravitev in ureditev okolice doma. Zatravitev s hydroseedingom je hiter in stroškovno učinkovit način ozelenitve različnih površin. Postopek hydroseedinga pri manjših površinah zahteva natančno izvedbo, zaradi česar sta rastna mešanica, strojna oprema in postopek izvedbe ustrezno prilagojena.


Končni izgled zelenice je mogoče prilagoditi željam naročnika ter zahtevam okolja, saj se v rastno mešanico lahko doda poljubno semensko mešanico. Pri izbiri rastlinskih vrst upoštevamo značilnosti okolja, vremenske pogoje in želen končni izgled. Zatravitev se uspešno izvaja tudi na neenakomernih površinah ter na površinah, kjer je humusni sloj izjemno tanek in osiromašen. V primerjavi s klasično setvijo hydroseeding lahko izvajamo tudi v zahtevnejših vremenskih in v slabših humusnih pogojih. Zatravitev ravnih do srednje razgibanih terenov je mogoča brez predhodne priprave tal. Metoda omogoča bolj enakomerno zatravitev kot ročna setev in hitrejše rezultate.


Protierozijska zaščita strmih brežin

Kot učinkovit ukrep za sanacijo erozijsko degradiranih površin in strmih brežin izvajamo hydromulching (vodna setev s protierozijsko zaščito). Največkrat se težave s površinsko erozijo pojavijo ob objektih, ki so zgrajeni na bolj razgibanih in strmih terenih. Problematične so predvsem brežine z večjimi nakloni in brežine v katere se je med gradnjo posegalo. Težave se lahko pojavljajo tudi pri manj strmih in nestabilnih pobočjih pri neugodnih legah. Zaradi izpiranja zemljatega materiala je onemogočena zasemenitev rastlinskih vrst, kar postopno privede do večjih problemov z erozijo. Voda na začetku spira humusno preperinski sloj, postopoma prihaja do večjih koncentracij vode v novo nastalih jarkih po brežini, kar sčasoma lahko privede do zdrsov hribine in posameznih večjih porušitev terena.


V enostavnejših primerih je problem erozije mogoče v celoti sanirati s hydromulchingom. Rastna mešanica namreč vsebuje vezivno sredstvo, ki takoj ob nanosu veže zgornji humusni sloj in s tem onemogoči nadaljnje izpiranje. Mehanska zaščita je takojšnja, hkrati pa se ustvarijo idealni pogoji za rast vegetacije. V primeru, da imamo na enem mestu opraviti z različnimi strukturami in zahtevnostmi terenov, se mešanica ustrezno prilagodi za vsako površino posebej.

Na zahtevnejših terenih se sanacija izvaja v kombinacij z drugimi biotehničnimi in mehanskimi ukrepi za zaščito brežin (različne vrste zasaditev drevesnih in grmovnih vrst, popleti, potaknjenci, zaščita z naravnimi mrežami, kovinske mreže, izgradnja podpornih zidov).

  • hitra izvedba
  • hitro vidni rezultati zatravitve
  • enakomerna zasaditev po celotni površini
  • omogoča izbiro travnih vrst po želji naročnika
  • hydromulching poleg ozelenitve omogoča tudi protierozijsko zaščito površin
  • cenovno učinkovita rešitev

  

Pri ureditvah okolice doma se glede na karakteristike terena uporabljajo naslednje tehnologije: