SANACIJA KAMNOLOMOV


Revitalizacija kamnolomov in površinskih kopov je dolgotrajen in kompleksen proces. Zaradi zahtevnosti terena, skalne podlage, ekspozicije, pomanjkanja hranilnih snovi in vode je popolna revitalizacija in ozelenitev v največ primerih nemogoča. Z različnimi ukrepi pa lahko vseeno zagotovimo boljšo in postopno integracijo kamnolomov z okolico.

Pri sanaciji kamnolomov kombiniramo različne ukrepe in tehnologije. Izbira najustreznejše rešitve je odvisna od posebnosti posameznega primera. Na voljo so različni ukrepi:

  • Rešitev Naturoc®, ki omogoča naravno potemnitev skalnih površin
  • Zatravitev površin s tehnologijo hydromulching,
  • Zasaditve različnih rastlinskih vrst (grmovnic, drevesnih vrst, popenjalk)
  • Kombinacija biotehničnih ukrepov (popleti, fašine, naravne mreže, kovinske mreže).

Potemnitev golih skalnih površin izvajamo z rešitvijo Naturoc®. Rešitev omogoča potemnitev na povsem naraven način, brez vnosabarvil in naravi neprijaznih snovi v okolje. Naturoc® je sredstvo, ki na na skalni površini (do 5 mm v notranjost) povzroči naravno kemično reakcijo in s tem potemnitev skalne površine. Želene končne barve površine ni mogoče povsem predvideti vnaprej, lahko pa barvo oziroma svetlost/ temnost podlage reguliramo z debelino nanosa Naturoca® in z večkratnimi zaporednimi nanosi. Pred celotnim nanosom izvedemo testne nanose na manjših površinah in tako skupaj z naročnikom določimo optimalen končni izgled. Rezultati ukrepa so vidni v 15 dneh do 1 meseca po nanosu. V redkih primerih skalne površinetudi  niso primerne za metodo Naturoc®.


Sanacijo lahko izvajamo tudi na površinah z naklonom 90°, kjer drugi ukrepi največkrat niso učinkoviti. Idealni pogoji za izvedbo so v suhih obdobjih in ob temperaturnih pogojih nad 20°C. Rešitev Naturoc® na skalno površino apliciramo s pomočjo hydroseederja, ki omogoča hiter in natančen nanos tudi na večjih površinah.

Zatravitev skalnih površin izvajamo z tehnologijo hydromulching. Tako zatravitev oz. protierozijsko zaščito je ob ustreznih rastnih pogojih mogoče uspešno izvesti na površinah z naklonom do maksimalno 75°. Poleg ustreznega naklona morajo biti za uspešno izvedbo hydromulchinga zadoščeni še nekateri drugimi minimalni pogoji (podlaga, voda, klimatski pogoji). Ocena, ali je določena površina ustrezna za zatravitev s hydromulchingom je mogoča po predhodni analizi stanja na terenu. 

 

Za doseganje boljšega končnega izgleda v kombinaciji z drugimi naštetimi ukrepi izvajamo tudi zasaditve različnih rastlinskih vrst (grmovnice, drevesne vrste, popenjalke in druge rastline). Zasaditev je največkrat mogoča le na določenih delih, če so izpolnjeni minimalni pogoji za rast. Ocena, ali je določena površina ustrezna za zasaditev je mogoča po predhodni analizi stanja na terenu.

 

Po potrebi vse navedene ukrepe kombiniramo z različnimi biotehničnimi ukrepi:

  • naravne mreže
  • biotehnični ukrepi (izvedba fašin, popletov, podtaknjencev in podobno)