DROBIRSKI TOKOVI

 

Nastanek drobirskih tokov je vedno vezan na dolgotrajne, velike količine padavin. Drobirski tok je gravitacijski (hiperkoncentriran) tok mešanice zemljin, hribin (različnih frakcij kamenja, skal) vode in/ali zraka. Tok pri poti navzdol močno erodira dno in boke doline oz grape po kateri potuje. S tem erodiranim materialom se tekoča masa po poti navzdol še povečuje. Rešitve za preprečevanje nastanka drobirskih tokov so: preprečevanje vtekanja vode na kritično območje, pogozdovanje in stabilizacija brežin. Če do sprožitve že pride pa se kot glavni ukrep gradijo zadrževalne pregrade.

 

V podjetju Geobrugg AG so za zaščito pred drobirskimi tokovi in zemeljskimi plazovi razvili sitem iz jeklenih obročastih mrež, jeklenic, zavor in vrvnih sider, ki prenesejo ogromne statične in dinamične obremenitve. Sistemi so vodoprepustni, odporni na udarce in erozijo. Namenjeni so zadrževanju večjih količin plavin (od nekaj 100 do nekaj 1000 m3). Sisteme se dimenzionira s pomočjo prilagojene programske opreme DEBFLOW za vsak projekt posebej. Preizkušeni so s strani inštituta WSL (Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow and Landscape).

 

Na voljo sta dve različici sistemov, izbira je odvisna od značilnosti terena: 
1. Za ožje (hudourniške) grape z V profilom: Sistem VX
2. Za širše grape z U profilom: Sistem UX

 

Pri rešitvah za zaščito pred drobirskimi tokovi sta poleg stopnje zaščite pogosto ključna tudi hitra izvedba in ekonomika. Sisteme za zadrževanje drobirskih tokov je mogoče v relativno hitrem času postaviti tudi v najzajhtevnejših terenih. Čiščenje in vzdrževanje je enostavno.