Hotel Tivoli - Švicarija je ljubljanska občina zgradila v letih 1908 - 1910, je znamenito in izvirno avtorsko delo arhitekta Cirila Metoda Kocha, ki je zaradi lege v parku Tivoli načrtoval v t.i. domačijskem slogu s povzetimi prvinami slovenske alpske hiše.

 

Projekt je obsegal prenovo nekdanjega Hotela Švicarija za potrebe umetniškega centra. S tem se je povečalo število umetniških ateljejev ter zagotovilo pogoje za delovanje vrhunskih in perspektivnih ustvarjalcev na področju vizualne umetnosti. Izjemen kulturni spomenik se je obnovil ter hkrati ohranil za prihodnje rodove (vir: MOL).

 

 

 

V okviru zunanje ureditve Švicarije smo skupaj z naročnikom in projektantom uskladili ter na to tudi izvedli zaščito vseh vkopnih in nasipnih brežin pred površinsko erozijo. Na posebno izpostavljenih brežinah se je predhodno položila kokosova mreža C400. Vse površine pa so se naknadno zaščitile s Hydromulchingom (vodna setev s protierozijsko zaščito) za zahtevne terene. Brežine so bile povečini degradirane, z osiromašeno plastjo rodovitne prsti (humusa). Rastna mešanica je vsebovala vse potrebne dodatke ter zaščito za seme, tako da se je že mesec po aplikaciji Hydromulchinga vzpostavila osnovna vegetacijska plast.